National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

                                                                    Group GI-05-1

Family name the student

1.

Maksim V. Bazelevskiy

2.

Andrey I. Bondar 

3.

Yaroslav N. Brusentsov

4.

Dmitriy A. Vorobyev 

5.

Vladimir L. Dobrelya 

6.

Yuriy V. Kuzmich 

7.

Aleksandr Yu. Lisenko

8.

Viktor G. Sopilnik 

9.

Yevgeniy S. Chernyavskiy

10.

Oleg O. Yurchenko  Олегович

                                                                     Group GI-05-9

1.

Andrey V. Gliznitsov 

2.

Rustam M. Guseynov 

3.

Valentin N. Zhuk

4.

Dmitriy V. Kibenko 

5.

Yevgeniy N. Konkov 

6.

Vyacheslav V. Korobko

7.

Dmitriy A. Mazur

8.

Vasiliy L. Mustyatsa 

9.

Olga L. Neplyakh Леонидовна

10.

Oleg A. Sabirov

11.

Maksim V. Samofal 

12.

Yevgeniy A. Taran 

13.

Mikhail A. Ustimenko 

14.

Sergey V Falshtinskiy 

15.

Igor A. Tsarelunga

16.

Kirill V. Shlyakhtin 

17.

Dmitriy V. Mikhalev

© 2006-2018 Інформація про сайт