National Mining University Compliance with the Time

html counter

Group GI-06-1

Family name the student

1.

Viktor Ye. Gorushko

2.

Sergey A. Kazenov

3.

Yuriy N. Kalmus

4.

Aleksey Yu. Kalinichenko

5.

Vitaliy I. Klimuk

6.

Sergey V. Rudenko

7.

Vladislav A. Ripnyy

8.

Aleksandr S. Sementovskiy

9.

Roman L. Stetsenko

10.

Yevgeniy N. Chernikh

11.

Oleg S. Yagotinskiy

12.

Ivan V. Yermak

13.

Pavel N. Ivanov

14.

Aleksey V. Bakhtin

15.

Aleksey A. Zhigir

16.

Aleksandr V. Mishchenko

17.

Vladislav A. Treshchov

Group GI-06-9

1.

Vadim A. Beynik

2.

Sergey V. Danilin

3.

Artem A. Derevyanko

4.

Aleksandr S. Katulskiy

5.

Ivan A. Klevtsov

6.

Gennadiy S. Kovalenko

7.

Anton A.Kompaniyets

8.

Vyacheslav Yu. Myasoyed

9.

Edgar S. Manukyan

10.

Igor V. Miroshnichenko

11.

Dmitriy A. Movchan

12.

Oksana V. Murza

13.

Aleksey I. Oleynik

14.

Marat S. Omarkhanov

15.

Yevgeniy N. Patoka

16.

Vladimir V. Savsyuk

17.

Dmitriy E. Fedorenko

18.

Yaroslav V. Tsukur

19.

Andrey A. Shapoval

20.

Vladislav Yu. Yurchenko

2006-2018 NMU