Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

БАРТАШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

IMG_8217.jpgДоцент кафедри транспортних систем і технологій, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1995 р. після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю «Економіка та управління в галузях гірничої справи та геологорозвідки». З 2019 р. завідувач кафедри

В даний час читає лекції з дисциплін: «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи теорії транспорту», «Методи управління шахтними вантажопотоками», «Організація і планування гірничих робіт», «Основи теорії та розрахунок засобів механізації переміщення вантажів» для студентів гірничого факультету та інституту заочно-дистанційної освіти, керує курсовими і дипломними проектами.

Крім викладацької роботи займається громадською роботою: з 2004 року виконую обов'язки заступника декана гірничого факультету з виховної роботи, з 2012 заступник директора гірничого інституту з виховної роботи.

Дисертацію на звання кандидата технічних наук захистив під керівництвом Ширіна Л.Н. в 2003року, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2006 року.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніко-економічних показників роботи шахтних локомотивів, розробку транспортно-технологічних систем автономного газопостачання віддалених споживачів.

Публікації.

Всього 26 публікацій, брав участь у написанні 4 наукових посібників, 2-х галузевих нормативних документів, довідника гірничого інженера вугільної шахти з крутим (крутопохилих) заляганням пластів.

Основні публікації за останні роки.

1. Управління станом масиву гірських порід Навчальний посібник Гребьонкін С.С., Павлиш В.М., Самойлов В.Л., петренко Ю.А., Демченко Ю.і., Тітов О.О., Барташевський С.Є., Попов С.О., Підодня В.Г., Рябічев В.Д.Донецьк: «ВІК», 2010. – 191с.

2. Барташевский С.Е. Научно-технические основы перевода шахтного локомотивного транспорта на нетрадиционные источники энергоснабжения// Проблемы горного дела и экологии горного производства. Материалы VI научно-практической конференции 13-14 мая 2011г. Донецк: Донбасс, 2011. с.136-140.

3. Барташевский С.Е.,Шипунов С.А.Горные машины для подготовительных работ // Справочник горного инженера угольной шахты с крутым (крутонаклонным) залеганием пластов Донецк: ВИК, 2011. 260-283.

4. Проектування систем вугільних шахт, що розробляють круті та крутопохили пласти Гребьонкін С.С., Бондаренко В.І., Барташевський С.Є., Демченко Ю.І., Керкез С.Д., Ковалевская І.А., Ковшарь В.В., Мельнік В.В., попов С.О., Покровський В.М., Расцветаев В.О., Рябічев В.Д., Савченко І.В., Саллі С.В., Снігур В.Г., Топчій С.Є., Ширін Л.Н. Монография. Донецк: ВИК, 2012. - 311с.

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт