Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Денищенко.jpgДенищенко Олександр Валерійович. Доцент кафедри транспортних систем і технологій, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1980 року після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю «Гірнича єлектомеханіка».

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи теорії транспорту», «Транспорт гірничих підприємств», «Транспортні машини і комплекси як об’єкт автоматизації», «Методологія наукових досліджень» для студентів факультетів будівельних технологій, інформаційних технологій, гірничого й Інституту заочно-дистанційної освіти, керує дипломними та курсовими проектами.

Окрім викладацької роботи на кафедрі займається суспільною роботою: з 1999 р. по 2006 р. займав посаду заступника декана гірничого факультету з навчальної роботи, нині – заступник завідувача кафедри з наукової роботи зі студентами.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук захистив під керівництвом проф. О.О. Ренгевича у 1999 році, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2002 року.

Протягом багатьох років є відповідальним виконавцем низки науково-дослідних робіт, що виконуються науково-дослідною частиною університету на шахтах Західного Донбасу і Львівсько-Волинського вугільного басейну. У них обґрунтовано ефективність застосування нових транспортних технологій та установок, зокрема канатних надґрунтових доріг під час проведення гірничих виробок, що дозволило суттєво підвищити швидкість цього процесу, знизити травматизм та собівартість продукції.

За досягнення у підготовці кадрів для вугільної промисловості України відзначений нагрудним знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеню.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніки і технології транспортування допоміжних матеріалів і людей у шахтах – канатних доріг, електровозів та дизелевозів.

Публікації

У сього опубліковано 59 наукових праць, 2 монографії (одна у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 2 навчальних посібника, 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі. Приймав участь у роботі науки національних і міжнародних конференцій.

Основні публікації за останні роки

1. Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. – 3-є вид. / Авт. доповнень, змін та корегування: М.Я. Біліченко, Г.Г. Півняк, О.О. Ренгевич, В.І. Тарасов, А.М. Варшавський, О.В. Денищенко, Ю.М. Зражівський, О.С. Пригунов, В.С. Трощило, Ю.М. Шендерович. – Д.: Національний гірничий університет, 2005. – 636 с.

2. Ренгевич О.О., Денищенко О.В. Експлуатаційні розрахунки транспортних комплексів кар’єрів: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2005. – 99 с.

3. Біліченко М.Я., Денищенко О.В. Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 75 с.

4. Ректор, ученый, педагог: Воспоминания о А.А. Ренгевиче/ Сос.: Биличенко Н.Я., Денищенко А.В., Коптовец А.Н. – Д.: Национальный горный университет, 2009. – 103 с.

5. Биличенко Н.Я., Денищенко А.В. Снижение энергопотребления на шахтном транспорте: Монография / Н.Я. Биличенко, А.В, Денищенко. – Д.: Национальный горный университет, 2010. – 75 с.

6. Денищенко А.В. Шахтные канатные дороги: Монография / А.В. Денищенко. – Д. Национальный горный университет, 2011. – 160 с.

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт