Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Дудля.jpgДудля Микола Андрійович народився 28 грудня 1937 року на Дніпропетровщині.

Після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема (1962г.) за спеціальністю «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин», протягом п'яти років працював в геологорозвідувальних організаціях тресту «Ворошіловградгеологія».

З листопада 1967 року по даний час працює в Дніпропетровському гірничому інституті, нині Державний ВНЗ "Національний гірничий Університет".

У 1970 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, яка містить грунтовні дослідження технології обертального буріння геологорозвідувальних свердловин з промиванням розчинами поверхнево - активних речовин. Результати цих досліджень дозволили підвищити продуктивність буріння геологорозвідувальних свердловин.

Проходив наукове стажування у Краківській гірничо-металургійної академії, нині AGH - University of Science and Technology (Польща), Клаустальскій гірничий академії (Німеччина), а також в Китайському геологічному університеті. (м. Ухань).

З 1991 року - професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин, в 1981 - 1997рр. - Декан заочного факультету. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 38 підручників, монографій та навчальних посібників для гірничо-геологічних ВНЗ, 7 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Ряд підручників: «Бурові машини і механізми», «Промивальні рідини в бурінні», «Діагностика бурових машин і механізмів», «Аварії при бурінні», видані в Росії, Польщі, Словаччини та Казахстані. Брав участь в роботі п'яти всесвітніх і міжнародних конгресів, з'їздів і симпозіумів із застосування поверхнево-активних речовин і жирозамінників в бурінні, новим методам і технологіям в бурінні, зберіганні та транспорті нафти і газу.

Протягом багатьох років є постійним членом оргкомітету періодичної науково - технічної конференції - «New Methods and Technologies in Petroleum Geology, Drilling and Reservoir Engineering».

Підтримує творчі зв'язки з вченими Росії, Польщі, Китаю, Чехії, Словаччини, Казахстані, ФРН та інших країн.

Основні напрямки наукової діяльності включають:

• Підземне зберігання і транспорт газу;

• Обґрунтування і розробка технології застосування поверхнево - активних речовин при бурінні геологорозвідувальних свердловин;

• Розробка принципів автоматичного енергодіагностування бурових машин і механізмів;

• Охорона навколишнього середовища.

Досягнення в науково - технічної та педагогічної діяльності відзначені знаками «Шахтарської Слави» трьох ступенів, «Відмінник розвідки надр СРСР», Почесними грамотами Мінвуглепрому, Міністерства геології та Міністерства освіти і науки України, а також Мінвузу СРСР. Обраний дійсним членом (академіком) ACADEMY OF ENGINEERING IN POLAND. Української екологічної академії наук. Лауреат премії Міністерства освіти і науки України і двічі Лауреат Національного гірничого університету в галузі освіти і науки, Заслужений працівник нафтової та газової промисловості Польщі, його нагороджено знаком «ZLOTA ODZNAKE» цього відомства, медаллю MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ «Za szczegolne zaslugi dla oswiaty i wychowania» , а також ювілейними медалями і грамотами ректора Національного гірничого Університету та Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца.

На головну                                                                                                                              Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт