Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

КОРОВЯКА ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

IMG_8256.jpgДоцент кафедри транспортних систем і технологій, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1997 року після закінчення Державної гірничої академії України за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин», кваліфікація – "Гірничий інженер".

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук на тему „Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України” захистив під керівництвом проф. Л.Н. Ширіна у 2004 році, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2007 року, нині – заступник завідувача кафедри.

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи теорії транспорту», «Транспортні системи гірничих підприємств», «Проектування гірничого виробництва», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», керує дипломними та курсовими проектами, здійснює наукове керівництво аспірантами, магістрами та студентськими науковими роботами.

Основна наукова діяльність пов’язана з вирішенням проблем видобутку та транспортування шахтного метану на вугільних родовищах

Публікації

Усього опубліковано 40 наукових праць, 1 монографія, 2 навчальних посібника, 5 патентів на винаходи і корисні моделі.

Основні публікації за останні роки

1. Збірник задач з дисципліни “Основи теорії транспорту”: Навч. посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.0. Расцвєтаєв В.О. – Д., НГУ, 2007. – 151 с.

2. Розрахунок шахтного локомотивного транспорту: Навч. посіб. / О.О. Ренгевич, О.М. Коптовець, П.А. Дьячков, Є.А. Коровяка, В.В. Яворська. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 83 с.

3. Коровяка Є.А. Обґрунтування напрямів удосконалення технології розробки тонкожильних золоторудних родовищ України: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 142 с. – Рос. мова.

4. Shirin L., Korovyaka Ye., Astakhov V. Formation of gas hydrates while mine methane extracting and possible methods of the problem solving // Materials of IV International scientific-practi-cal conference “Scholl Underground Mining -2010” / “New techniques and technologies in mining”. – Netherlands: CRC Press / Balkema. – P. 171-173.

5. Коровяка Є.А., Манукян Е.С., Василенко О.О. Перспективы извлечения и утилизации шахтного метана в условиях угольных месторождений Донбасса / Материалы международной конференции «Форум горняков – 2011». – Д.: Национальный горный университет, 2011. – С. 48-53.

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт