Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

РАСЦВЄТАЄВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

IMG_8264.jpgУ 2004 році закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин" та здобув кваліфікацію гірничого інженера з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

З 2004 по 2007 рік навчався в аспірантурі Національного гірничого університету з відривом від виробництва. З листопада 2007 року працює на кафедрі транспортних систем і технологій в Державному вищому навчальному закладі "Національний гірничий університет" на посаді асистента.

Проводить практичні заняття, курсове проектування та виконує перевірку контрольних робіт студентів ДВНЗ «Національний гірничий університет» 2-4 курсів за наступними дисциплінами: «Основи теорії транспорту», «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи наукових досліджень», «Комп’ютерні технології в гірництві», «Інженерна комп’ютерна графіка», «Транспортна логістика гірничих підприємств», «Трубопровідний транспорт газу». Приймає активну участь в роботі та житті кафедри і факультету.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – «Підземна розробка родовищ корисних копалин».

Основна наукова діяльність пов’язана з удосконаленням систем шахтного допоміжного транспорту на базі оптимізації параметрів надґрунтових та монорейкових доріг нового покоління.

Публікації. Опубліковано в 8 наукових праць, з яких 1 написана без співавторів, у тому числі: 5 статей у фахових виданнях; 3 статті в збірниках доповідей конференцій.

Основні публікації

1. Расцветаев В.А. Прогнозирование устойчивости участковых транспортных выработок в условиях шахт Западного Донбасса / Л.Н. Ширин, Н.А. Лубенец, В.А. Расцветаев // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 1. – С. 40 – 44.

2. Расцветаев В.А. Особенности формирования дополнительных нагрузок на арочную крепь участковых выработок с подвесными монорельсовыми дорогами / В.А. Расцветаев // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 4. – С. 35 – 38.

3. Расцветаев В.А. Перспективы развития адаптационных систем вспомогательного транспорта в условиях шахт Западного Донбасса Л.Н. Ширин, Л.Н. Посунько, В.А. Расцветаев // Школа подземной разработки: междунар. науч.-практ. конф. – Д.: НГУ, 2007. – С. 296 – 301.

4. Расцветаев В.А. Совершенствование методики расчета эксплуатационных параметров подвесной монорельсовой дороги при доставке грузов в сложных горно-геологических условиях. / Л.Н. Ширин, В.А. Расцветаев // "Науковий вісник НГУ": мат. науч.-практ. конф. – Д.: НГУ, 2007. – №10. – С. 17 – 20.

5. Расцветаев В.А. Комплексная оценка транспортно-технологических схем комбайнового проведения подготовительных выработок в условиях шахт Западного Донбасса. В.А. Расцветаев, Л.Н. Посунько, М.Г. Дятленко, А.Л. Ширин // Материалы V междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы горного дела и экологии горного производства», 14 – 15 мая 2010 г., г. Антрацит. – С. 41 – 48.

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт