Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Новини кафедри

11.11.2013

УЧАСТЬ НГУ В РОБОТІ ХІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВИЩА ШКОЛА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», ЩО ВІДБУЛАСЯ В БІЛОРУСІ

Національний гірничий університет систематично бере участь у Міжнародній науково-методичних конференціях «Вища школа: проблеми та перспективи» (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 роки) за участю представників провідних вищих навчальних закладів Білорусі, Росії, України, Казахстану.

У цьому році 29-31 жовтня на запрошення Міністерства освіти Республіки Білорусь представники НГУ взяли участь у ХІ конференції, що відбулась на базі Республіканського інституту вищої школи Білорусі (м. Мінськ).

На пленарному засіданні конференції директор науково-методичного центру В.О. Салов здійснив презентацію від України та Національного гірничого університету «Особливості створення стандартів вищої освіти України нового покоління».

На конференції також була представлена міжнародна колективна монографія «Науково-методичні інноваційні у вищій школі: вітчизняний та закордонний досвід» (Серія «Інноваційні технології вищої освіти), співавторами якої є співробітники Національного гірничого університету В.Ю. Пушкін, а В.І. Федоров, Ю.М. Чекушина, В.О. Салов).

Представники НГУ зробили повідомлення «Інновації України в сфері освіти» та озвучили: «Вимоги до рецензій на рукописи навчальної літератури для студентів вищих навчальних закладів», «Принципи управління навчально-методичною діяльністю вищого навчального закладу» та «Оцінювання навчальних досягнень студентів» на секційних засіданнях конференції. Доповіді В.Ю. Пушкіна, М.В. Мокзьонз та Л.А. Колісник опубліковані в збірці матеріалів конференції.<*/p>

Оргкомітетом конференції прийняті до публікації в фаховому журналі «Вища школа Республіки Білорусь» статті представників НГУ про впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні.

На конференції визначено, що актуальними завданнями вищої освіти на сучасному етапі розвитку є:

- стандартизація вищої освіти на основі використання компетентнісного підходу;

- реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання навчальних дисциплін;

- розвиток кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті впровадження принципів Болонської декларації;

- упровадження «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» через створення прозорих та об’єктивних засобів діагностики та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів;

- участь вищих навчальних закладів в розробці професійних стандартів;

- створення умов для самостійної роботи студентів як основного чинника забезпечення якості вищої освіти через оптимізацію науково-методичного забезпечення навчального процесу;

- обмін досвідом розвитку вищої освіти у навчальних закладах країн СНГ.

Результати участі в роботі конференції «Вища школа: проблеми та перспективи» матимуть позитивний вплив на міжнародні відносини НГУ з вузами Республіки Білорусь в сфері освітньої діяльності.


До списку


На головну
© 2006-2019 Інформація про сайт