Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Новини кафедри

19.06.2012

Розширене засідання вченої ради в Донецьку

14 червня в ДонНТУ відбулося розширене засідання Вченої ради, де пройшло обговорення роботи «Розроблення, впровадження та науково-методичний супровід системи ступеневої інженерної освіти в умовах трансформації економіки України». Колектив авторів – представники системи освіти, науки та праці різних регіонів країни, серед яких Львівська Політехніка, Харківський політехнічний інститут, Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин міністерства соціальної політики України, Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України, а також Національного гірничого університету. Від останнього на засіданні виступили доктор технічних наук, професор, перший проректор Петро Пілов і кандидат технічних наук, професор, директор науково-методичного центру Володимир Салов.  


На фото:  кандидат технічних наук, професор, директор науково-методичного центру Володимир Салов  


На фото: президіум - ректор ДонНТУ Олександр Мінаєв, перший проректор ДонНТУ Олександр Троянський, проектор НТУ "Харківський політехнійчний інститут" Валерій Кравець, перший проректор НГУ Петро Пілов

Зміни в системі освіти, пов’язані зі зменшенням народжуваності у 90-х роках, подальшим істотним зменшенням кількості абітурієнтів, впровадженням Болонського процесу призвели до появи поняття «ступенева вища освіта». Аби сформувати чітке розуміння пов’язаних з цими змінами нових аспектів науковці працювали над проблемами стандартизації вищої освіти, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, удосконалення процедур рейтингування, ліцензування та акредитації, розробленя додатку до диплому Європейського зразка, надавали свої пропозиції щодо формування переліків напрямів та спеціальностей, професійних кваліфікацій, законопроектів «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій тощо. Свої напрацювання в цій сфері науковці й представили як єдину роботу, що претендує на здобуття Премії. 

Активність аудиторії ясно свідчила про важливість піднятих науковцями питань, вирішення яких вкрай необхідно для визначення майбутнього вищої освіти України. Велика кількість запитань до доповідача – Володимира Салова, продемонструвала, як потребує сучасна вища освіта зрілої, цільної концепції щодо подальшого розвитку; змісту, яким слід наповнювати поняття бакалавра, магістра й спеціаліста; статусу бакалавра на ринку праці та основних нормативно-правових документів, які регулюють сьогодні освітньо-кваліфікаційний рівень випускника ВНЗ.

У результаті обговорення ґрунтовного матеріалу, представленого доповідачем Вчена рада винесла експертний висновок, про відповідність представленої роботи вимогам Положення про Державну премію України. Наступним етапом на шляху до її здобуття стане обговорення роботи у спеціалізованій секції комітету з Державних премій.

Слід зазначити, що на здобуття держпремії претендують ще 10 авторських колективів. У відповідності з новими вимогами щодо робіт, які претендують на здобуття держпремії Донецький національний технічний університет було визначено провідним закладом для громадського обговорення та підготовки експертного висновку щодо роботи поданої Державним ВНЗ «НГУ». Вперше Державну премію в номінації «Вища освіта», засновану у 2011 році отримав саме колектив Донецького технічного університету за цикл робіт «Створення науково-методичного обґрунтування та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання, що забезпечують значний внесок у розвиток інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий простір».

ІАЦ НГУ.

14.06.2012_Експертний висновок ДонНТУ


До списку


На головну
© 2006-2019 Інформація про сайт