Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Новини кафедри

22.03.2012

Ювілей Ширіна Леоніда Никифоровича

Ширін Леонід Никифорович після закінчення в 1969 році гірничого факультету ДГІ працював на посаді інженера, молодшого та старшого наукового співробітника лабораторії механізованого кріплення, а з 1984 року асистента та доцента кафедри підземної розробки родовищ.


Протягом 20 років керував науково-дослідницькими працями по розробці і впровадженню засобів комплексної механізації очисних робіт на крутоспадних вугільних та золоторудних родовищах України і СНД. По результатам наукових досліджень у 1982р. захистив кандидатську, а у 1994р. докторську дисертації.

В 1995р. Ширін Л.Н. був призначений завідувачем кафедри рудникового транспорту, де проявив себе досвідченим педагогом, висококваліфікованим фахівцем  гірничої справи та сучасним організатором навчально-виховного процесу і  науково-дослідної  роботи.  У 2001 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри рудникового транспорту. Керована ним кафедра укріпила зв’язки з виробництвом, обновила навчально-лабораторну базу, приділяє належну увагу  впровадженню в навчальний процес наукових досягнень. З метою посилення ролі наукової школи рудникового транспорту ДГІ він проводить міжнародні науково-практичні конференції присвячені 75-, 80- і 85-річчю заснування кафедри, 100-річчю з дня народження засновника кафедри академіка АН України М.С.Полякова та науково-педагогічні семінари "Спогади про Вчителя та Друга"  присвячені 80- і 85-річчю з дня народження професора Б.О. Кузнєцова.  .

З урахуванням сучасних вимог гірничих підприємств кафедра, по ініціативі Ширіна Л.Н., відкрила підготовку фахівців з напряму «Гірництво» за спеціалізаціями  "Транспортні системи і логістика гірничих підприємств" та «Технології акумулювання та транспортування газу» та відновила підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. З метою впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді введені в дію предметна аудиторія 7/510  імені професора О.О. Ренгевича, науково-технічна бібліотека, комп’ютерний клас та центр студентської науки імені професора Б.О.Кузнецова.

На посаді професора Ширін Л.Н. читає лекції  з спеціальних дисциплін, напрямку 7.0903 "Гірництво": «Транспортні системи гірничих підприємств»,  «Методи управління шахтними вантажопотоками», «Транспортна логістика гірничих підприємств» та «Методологія наукових досліджень». Керує дипломними проектами магістрів і спеціалістів. Бере участь  у роботі державних екзаменаційних комісій.

Ширін Л.Н. член двох спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських дисертацій при Національному гірничому університеті за напрямами 05.05.06. – «Гірничі машини» та 05.15.02 – «Розробка родовищ корисних копалин», член НМК МОНмолодьспорту України з напряму «Гірництво», академік підйомно-транспортної академії України. Виступає експертом та рецензентом з наукових робіт, монографій, підготовки навчально-методичного забезпечення спеціальностей напряму "Гірництво", опонентом докторських та кандидатських дисертацій. За науковими напрямами відомої школи рудникового транспорту ДГІ веде підготовку аспірантів і магістрів, являється консультантом докторантів і здобувачів докторської дисертації. За останні десять років під його керівництвом на кафедрі за спеціальностями «Підземна розробка родовищ корисних копалин» і «Гірничі машини» 11 аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації і 3 здобувачі докторські дисертації.

Поширюючи наукові напрями визнаної школи рудникового транспорту  Ширін Л.Н. виконує великий обсяг  досліджень, направлених на удосконалення транспортно-технологічних схем та підвищення ефективності розробки родовищ корисних копалин. За результатами виконаних досліджень ним надруковано понад 140 наукових публікацій,  7 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України, 3 монографії, довідник гірничого інженера вугільної шахти, отримано 14 авторських свідоцтв і патентів.

За особистий внесок у розбудову національної освіти і розвиток гірничої промисловості України, підготовку спеціалістів та вдосконалення матеріально-технічної бази вузу Ширін Л.Н. нагороджувався знаком «Відмінник освіти України» (2002 р.), знаками «Шахтарська слава» ІІІ ст. (2002 р.), ІІ ст. (2008 р.) і  І ст. (2010 р.),  Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.) та «Почесними дипломами НГУ».


До списку


На головну
© 2006-2019 Інформація про сайт