Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Наукова діяльність студентів


 Кафедра транспортних систем і технологій (до 2005 року – рудникового транспорту) на протязі всього терміну свого існування впевнено займала передові позиції у справі студентської наукової діяльності. Практично усі викладачі, що нині працюють на кафедрі пройшли школу студентських наукових семінарів та конференцій. Особливу увагу процесу залучення талановитої молоді до наукового пошуку приділяли професори-засновники наукових шкіл: Микола Сергійович Поляков, Олександр Олександрович Ренгевич, Борис Олександрович Кузнецов, Микола Якович Біліченко. Цю справу нині плідно продовжують у стінах університету їх учні-професор Володимир Олександрович Салов, доценти Олександр Миколайович Коптовець, Віктор Степанович Трощило, Олександр Валерійович Денищенко, Віктор Іванович Тарасов, Валерій Васильович Зіль, Михайло Олександрович Дудко, Олександр Іванович Додатко, Є.А. Коровяка, С.Є. Барташевський, В.О. Расцвєтаєв та багато-багато інших.

До введення кредитно-модульної системи навчання творча наукова робота зі студентами гірничого, механіко-машинобудівного факультетів, факультетів будівельних технологій та інформаційних технологій починалася з третього курсу та тривала до дипломування, нині ж, у зв’язку із зміною навчальних програм, цей процес починається вже з другого курсу.

IMG_1709.JPGIMG_1692.JPG

Введений в дію на початку 21-го століття науковий студентський центр імені професора Б.О. Кузнєцова увібрав у себе весь науковий потенціал кафедри і дозволив суттєво активізувати дослідження з використанням сучасної комп'ютерної техніки

Щорічно в університеті проводиться традиційний «Тиждень студентської науки», у рамках якого працює  секція «Транспортні системи і технології гірничого виробництва». Багато цікавих доповідей за цей час підготували студенти під керівництвом викладачів кафедри. Серед них такі: «Удосконалення систем утримання шахтних рейкових шляхів»» студента групи ГІ-03-6 Лагунова Дениса Анатолійовича та «Обґрунтування ефективності канатного транспорту на відкритих гірничих роботах» студента групи ГІ-05-7 Юрченка Олега Олеговича (керівник – доцент Денищенко Олександр Валерійович), що перемогли у програмі «Завтра. ua», а їх автори отримали стипендії Фонду В.Пінчука.

У широких межах знаходяться наукові інтереси студентства. Це і нові технології транспортування на  відкритих гірничих роботах: доповіді «Удосконалення транспортної системи Новопавлівського гранітного кар’єру» студента групи ГІ-03-1 Найдьона Олександра Володимировича та «Обґрунтування ефективності бункерного завантаження на конвеєрно-залізничному кар’єрному транспорті» студента групи ГІ-03-8 Зінченка Івана Ігоровича (керівник доцент Денищенко О.В.) «Застосування конвеєрних потягів на кар’єрах України» студента групи ГІ-04-1 Сергунова Андрія Миколайовича (керівник – професор Пригунов Олександр Сергійович) і вирішення проблем шахтного транспорту: доповіді «Обгрунтування області ефективного застосування круто похилих конвеєрів в умовах шахт Західного Донбасу» студента групи ГІ-04-1 Чемадури Романа Вікторовича (керівник – професор Ширін Леонід Никифорович та асистент Дьячков Павло Анатолійович). Особливу увагу студенти, що навчаються і займаються науковою роботою на кафедрі приділяють проблемам транспортування матеріалів, обладнання та людей у виробках із знакозмінним профілем: доповіді «Підвищення ефективності канатних надґрунтових доріг» студента групи ГІ-05-7 Гриценка Віталія Олександровича, «Дослідження надійності з’єднань шахтних тягових канатів» студентів Горшкова Максима Валентиновича (гр. ГІ-05-7) та Монаха Дмитра Олександровича (гр. ГІ-05-6) «Удосконалення привідних шківів канатних доріг» студента групи ГРгС-10-5 Берьозкіна Ігоря Ігоровича, «Вплив геометрії рейкового шляху на опір руху шахтного транспорту» студента групи ГІ-07-9 Новосельцева Володимира Володимировича та інш.

IMG_0785.jpgIMG_2690.JPG

З відкриттям на кафедрі транспортних систем і технологій спеціалізації «Технології акумулювання та транспортування газу» поширилося коло наукових інтересів студентства, що знайшло відображення і у темах доповідей: «Аналіз сучасних когенераційних установок і перспективи їх застосування на шахтах Донбасу» студента групи ГІ-06-6 Катульского Олександра Сергійовича (керівник – асистент Астахов Віталій Сергійович), «Перспективи утилізації метану на вугільних шахтах України» студенти групи ГІ-07-9 Філіп’євої Олени Валеріївни (керівник – доцент Федоренко Е.А.) та багато інших.

Результати наукової роботи студентів знаходять своє відображення у публікаціях та тезах конференцій, що наведено нижче.

Патент України на винахід №86492 "Надгрунтова дорога"

Патент України на винахід №93742 "Спосіб з'єднання шахтних кантів"

Патент України на винахід №93743 Пристрій для укладання каната на барабан лебідки"

Патент України на винахід №95353 Пристрій для контролю швидкості шахтного локомотива та ковзання його ведучих коліс відносно рейкового шляху

Патент України на винахід №97748 "Шків тертя шахтної канатної дороги"

Патент України на винахід №98657 Спосіб транспортування гірничої маси у кар'єрі

Патент України на винахід № 99313 Канатна транспортна установка

Патент України на винахід №99314 Пристрій для збільшення довжини канатної доргои із замкнутим тяговим органом

Патент України на винахід №99531 Пристрій для контролю ширини колії шахтного рейкового шляху

Патент України на винахід №100170 Шахтний канатний підйомник для похилих виробок

Патент України на винахід №100177 Пристрій для контролю рівня ниток шахтного рейкового шляху

Патент України на винахід №102739 Канатоведучий шків

Патент України на винахід №106911 Рейкове гальмо шахтного локомотива

Патент України на винахід № 108107 Гальмо шахтного електровоза

Патент України на винахід №108429 Транспортна установка для відкритих гірничих робіт

Патент України на винахід №109717 Пристрій для доставки лісоматеріалів у лавах з крутим заляганням вугільних пластів


Студенти активно приймають участь у наукових конференціях та конкурсах і перемагають на них – стипендію Фонду В. Пінчуа «Завтра.ua» за наукову роботу отримали студенти Лагунов Д.А.(2008 рік) та Юрченко О.О. (2010 рік).

диплом.jpgпатент.jpg

У щорічній науковій конференції «Тиждень студентської науки» приймають участь з доповідями 8…12 студентів, тези яких публікуються . На конференції «Наукова весна - 2011» студентами зроблено 8 доповідей.

Подальшу роботу із талановитою молоддю планується проводити на кафедрі ТСТ у напрямі активізації зв’язків з виробництвом з метою вирішення актуальних проблем удосконалення транспортних систем і технологій гірничих підприємств.

 

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт