National TU Dnipro Polytechnic Compliance with the Time

html counter

Group GI -07-1

Family name the student

1.

Vladislav V. Gvozdinskiy

2.

Aleksandr S. Gerasichkn

3.

Bogdan B. Dmitrishin

4.

Vadim Yu. Zadorozhny

5.

Vktor . Zgunov

6.

Sergy S. Krokhmal

7.

Mikola M. Leyko

8.

Roman Y. Loboda

9.

Aleksandr V. Lomakin

10.

Andrey G. Manoylo

11.

Igor A. Nazarenko

12.

Aleksandr R. Shevchuk

13.

Ilya I. Shchotkin

Group GI -07-9

1.

Vitaliy S. Kaplunovskiy

2.

Dmitriy A. Kozachuk

3.

Oleksy S. Litvin

4.

Olga A. Lovna

5.

Natalya Yu. Mamenko

6.

Dmitriy S. Mushket

7.

Andry M. Pustoviy

8.

Dmitriy O. Sablukov

9.

Andry S. Taranenko

10.

Yelena V. Filipyeva

11.

Dmitriy S. Chernyavskiy

12.

Yelena A. Vasilenko

13.

Vladimir V. Novoseltsev

2006-2018