Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Дослідницька діяльність


Завдяки творчому потенціалу співробітників кафедри, наявності в лабораторіях серійного обладнання та вимірювальних стендів студенти постійно приймають участь у проведенні науково-дослідних робіт і частина їх після закінчення магістратури займається науковою та педагогічною діяльністю.

Для утримання устаткування та обладнання лабораторної бази кафедри у робочому стані служить механічна майстерня, яка обладнана токарним, свердлильним, вертикально- та горизонтально-фрезерувальними станками.

З використанням обладнання лабораторії рейкового транспорту співробітниками кафедри підготовлені та захищенні наступні дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню кандидата та доктора технічних наук:

1. Ренгевич О.О. - Дослідження експлуатаційних режимів рудникової 6.jpgелектровозної відкатки (1963)

2. Салов В.О. - Дослідження рейкових електромагнітних гальм для шахтного рухомого складу (1973)

3. Коптовець О.М. - Обґрунтування робочих, експлуатаційних характеристик та вдосконалення колодково-колісного гальма рудникових локомотивів (1983)

4. Балабан М.П. - Дослідження способів та засобів підвищення гальмової сили рудникових потягів під час відкатки контактними електровозами (1981)

5. Зіль В.В. - Обґрунтування раціональних параметрів та розробка підвісних електромагнітних гальм рудникових акумуляторних електровозів (1986)

6. Широков Г.М. - Дослідження рейкових електромагнітних гальмі з поздовжнім замиканням магнітного потоку для рудникових електровозів (1976)

7. Денищенко О.В. - Обгрунтування параметрів і технологічних схем застосування канатних нагрунтових доріг при проведенні гірничих виробок (2000)

8. Таран І.О. - Обгрунтування та вибір раціональних параметрів колісно-колодкового гальма шахтних локомотивів з секційною гальмовою колодкою (2000)

У переважній більшості цих робіт застосовувався шахтний динамометричний вагон конструкції ДГІ, створенні творчим колективом під керівництвом проф. О.О. Ренгевича.

За допомогою апаратури цього вагона контролюються візуально та регіструються на фотопапір з використанням шлейфового осцилографу наступні величини:

1. Розтягуючи та стискаючі зусилля від 0 до 500 кН на зчепці динамометричного вагона та в двох проміжних перетинах потяга;

2. Напруга (до 600 В) і токи (до 300 А) тягових двигунів та контактної мережі;

3. Позиції контролера;

4. Швидкість переміщення потяга та швидкості обертання двох вісей електровоза;

5. Пройдений шлях;

6. Долі обертань колеса динамометричного вагона і двох вісей електровоза.

IMG_1734.jpg

Значний обсяг інформації дозволяє отримати гальмівний електровозний стенд у лабораторії рейкового транспорту (автори ст.викл. Шляхов Е.М., доц. Коптовець О.М.), який дозволяє дослідувати процеси гальмування колеса колодочним гальмом. При цьому фіксуються його швидкість, сила натискання колодки на колесо та дотична гальмівна сила. Отримані результати досліджень стали основою кількох дисертаційних робіт та дозволяли суттєво удосконалити конструкцію гальмівної системи шахтних локомотивів.

Школа конвеєрного транспорту професора Біліченко М.Я представлена дисертаційними роботами, що також виконувалися з використанням серійного обладнання та оригінальної апаратури, розробленої та виготовленої в лабораторії конвеєрного транспорту.

1. Біліченко М.Я. Дослідження експлуатаційних режимів роботи стрічкових конвеєрів, що застосовуються у гірничій промисловості, 1965.

2. Додатко О.Д. Оцінка якості роликів стрічкових конвеєрів та шляхи її підвищення, 1983.

3. Дудко М.О. Обґрунтування способу визначення продуктивності стрічкових конвеєрів за коловим зусиллям приводу, 1986.

4. Романюха І.Є. Дослідження вихідних вантажопотоків стрічкових конвеєрів в умовах кар’єрів та вибір транспортного обладнання за продуктивністю потоків вантажу, що обслуговуються, 1971.

5. Сулаєв І.П. Дослідження залипання стрічкових конвеєрів у умовах8.jpg шахт Нікопольського марганцевого басейну, 1977.

6. Рощин А.С. Дослідження коефіцієнта зчеплення стрічки з приводним барабаном конвеєра в умовах гірничорудних підприємств, 1978.

7. Бейгул О.О. Дослідження та обґрунтування параметрів несучих металоконструкцій стрічкових конвеєрів, 1981.

8. Гребенюк В.В. Дослідження режимів роботи гальмових пристроїв підземних стрічкових конвеєрів, 1977.

9. Колосов Д.Л. Обгрунтування параметрів та конструкцій двошарових гумотросових конвеєрних стрічок для гірничих підприємств, 2002.


Для виконання цих робіт були спроектовані та виготовлені оригінальні датчики зусиль натягу конвеєрної стрічки, її лінійної швидкості та температури поверхні, які використовуються нині у подальших дослідженнях.

Останніми роками співробітниками кафедри (доценти Денищенко О.В., Трощило В.С., інж. Щетина О.М.) проведені масштабні експериментальні дослідження шахтних канатних доріг в умовах експлуатації за допомогою оригінальної апаратури, до складу якої входять: датчики швидкості канату, зусиль у ньому, переміщення натяжних тягарів тощо. За результатами цих робіт проведено удосконалення конструкції установок та технології їх використання.

pic1.jpg

На лабораторній базі кафедри також створені унікальні силові електротензрметричні датчики, що дозволяють фіксувати стискаючі зусилля до 10 МН, за допомогою яких були виконання планові профілактичні роботи на Блоці №5 Запорізької атомної електростанції (доценти Коптовець О.М., Денищенко О.В., Зіль В.В.).

pic2.jpg

Таким чином, унікальна апаратура створена на кафедрі транспортних систем і технологій кількома поколіннями дослідників дозволяє проводити масштабні дослідження у виробничих умовах сучасних транспортних засобів шахтних локомотивів, стрічкових конвеєрів та канатних систем.

Безимени-1.jpg

© 2006-2019 Інформація про сайт