Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Дипломне проектування


Кафедра транспортних систем і технологій є випускною для студентів напрямку навчання «Гірництво», спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», спеціалізації «Транспортні системи гірничих підприємств» та «Технології акумулювання та транспортування газу». У відповідності з цим працюють дві державні екзаменаційні комісії до складу яких залучаються провідні спеціалісти ДВНЗ «НГУ» та ІГТМ АН України.

Тематика дипломних проектів спеціалістів та магістрів охоплює широкий спектр проблем сучасного гірничого виробництва. Особлива увага надається роботам науково-дослідного та реального характеру, результати яких доповідаються на засіданнях кафедри, технічних нарадах шахт тощо.

Так, комплексний дипломний проект з проблем транспорту шахти «Павлоградська» ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» студенти захищали на виїзному засіданні ДЕК за участю провідних спеціалістів шахти безпосередньо на підприємстві. Останнім часом представники товариства постійно працюють з випускниками, які виконують реальні дипломні проекти по шахтам Західного Донбасу, і залучають їх до перспективної роботи.

Сфера науково-практичних задач, що вирішуються студентами, не обмежуються гірничими підприємствами України. Вони поширюються також на інші країни (Польщу, Індію), для яких студенти пропонують прогресивні технічні рішення, нерідко захищенні охоронними документами (студенти Новосельцев В.В., Горшков М.В., Монах Д.О., Юрченко О.О., Гранатір Д.О., Лагунов Д.А., Герасичкін О.О. та інш.)

Щорічно декілька десятків спеціалістів та магістрів реалізують отримані ними знання та вміння, розробляючи проекти транспортних схем шахт, кар’єрів, систем дегазації, транспортування та промислового використання шахтного метану.


Графік дипломного проектування та державної атестація на 2014/2015 навчальний рік для студентів гірничого факультету

Дипломне проектування та державна атестація


Консультанти дипломного проекту за розділами

Склад Державної екзаменаційної комісії №7 з спеціальністі 7.05030101, 8.05030101 – "Розробка родовищ та видобування корисних копалин"


Методичне забезпечення дипломного проектування


Гррафік захисту дипломних проектів кафедри

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт