Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Барташевський.jpg

БАРТАШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

Гірничий інженер-економіст, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Доцент кафедри транспортних систем і технологій, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1995 р. після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю «Економіка та управління в галузях гірничої справи та геологорозвідки».

В даний час читає лекції з дисциплін: «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи теорії транспорту», «Методи управління шахтними вантажопотоками», «Організація і планування гірничих робіт», «Основи транспортування і зберігання вуглеводнів», «Експлуатація систем газонафтопостачання», «Нафто-газосховища», "Міські системи газопостачання" .

Крім викладацької роботи займається громадською роботою: з 2004 року виконую обов'язки заступника декана гірничого факультету з виховної роботи, з 2012 заступник директора гірничого інституту з виховної роботи.

Дисертацію на звання кандидата технічних наук захистив під керівництвом Ширіна Л.Н. в 2003 року, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2006 року.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніко-економічних показників роботи шахтних локомотивів, розробку транспортно-технологічних систем автономного газопостачання віддалених споживачів.

Публікації.

Всього 26 публікацій, брав участь у написанні 4 наукових посібників, 2-х галузевих нормативних документів, довідника гірничого інженера вугільної шахти з крутим (крутопохилих) заляганням пластів.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 509,

тел.: (0562)356-00-42.

ORCID; Scholar Google; Web of Science


Денищенко.jpg

ДЕНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Гірничий інженер-електромеханік, кандидат технічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1980 року після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю «Гірнича електромеханіка».

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи теорії транспорту», «Транспорт гірничих підприємств», «Основи транспортування і зберігання вуглеводнів», «Експлуатація систем газонафтопостачання», "Промисловий транспорт", "Техенічна творчість".

Окрім викладацької роботи на кафедрі займається суспільною роботою: з 1999 р. по 2006 р. займав посаду заступника декана гірничого факультету з навчальної роботи, нині – заступник завідувача кафедри з наукової роботи зі студентами.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук захистив під керівництвом проф. О.О. Ренгевича у 1999 році, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2002 року.

За досягнення у підготовці кадрів для вугільної промисловості України відзначений нагрудним знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеню.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніки і технології транспортування допоміжних матеріалів і людей у шахтах – канатних доріг, електровозів та дизелевозів.

Публікації:

У сього опубліковано 59 наукових праць, 2 монографії (одна у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 2 навчальних посібника, 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі. Приймав участь у роботі науки національних і міжнародних конференцій.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 2, кім. 60,

тел.: (0562)356-00-42.

ORCID; Scholar Google; Web of Science; Scopus


Федоренко.jpg

ФЕДОРЕНКО ЕДУАРД АРКАДІЙОВИЧ

Гірничий інженер-технолог, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

З 2006 р. працює в НГУ доцентом за сумісництвом, а з 2008 р. старшим науковим співробітником кафедри транспортних систем і технологій відповідальним виконавцем по науковій темі.

Читає лекції і веде практичні та лабораторні заняття з чотирьох дисциплін: «Геотехнології гірничого виробництва», «Газопромислові транспортні комплекси», «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції» та «Режими експлуатації систем газопостачання».

Наукова діяльність сьогодення пов'язана з вирішенням проблем транспортування газу по лінійним газопроводам та підготовки його до акумулювання в підземних газосховищах.

Керує студентськими дипломними проектами і роботами науково-дослідного характеру, бере участь в конференціях, форумах, конгресах. Їм опубліковано 24 наукових роботи, має три авторські свідоцтва на винахід, в співавторстві підготовлений до друку підручник «Процеси підземного зберігання газу».

Є куратор студентської навчальної групи, бере активну участь в роботі профорієнтації по набору абітурієнтів в НГУ серед випускників середніх шкіл та технікумів.

Нагороджений медаллю «Ветеран праці».

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 507,

тел.: (0562)356-00-42.

p>ORCID; Scholar Google; Web of Science


На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт