Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

   
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри Ширін Леонід Никифорович – гірничий інженер-технолог, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.Ширин1.jpg

Кафедра готує фахівців з розробки родовищ корисних копалин за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр та дає знання з гірництва студентам інших спеціальностей. До навчально-педагогічної діяльності залучено 4-х докторів технічних наук, професорів і 9 кандидатів технічних наук, доцентів, 5 асистентів.

Згідно з сучасними вимогами підприємств гірничодобувної галузі до змісту професійної підготовки фахівців кафедра традиційно проводить цільове навчання студентів за спеціалізацією « Транспортні системи і логістика гірничих підприємств », а з 2005 року розпочато також підготовку фахівців за спеціалізацією  « Технології акумулювання та транспортування газу». Доцільність підготовки фахівців такого профілю було підтверджено на міжнародній науково-практичній конференції «Метан вугільних родовищ України», що традиційно проходить в інституті геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації на кафедрі виконується через докторантуру, аспірантуру і магістратуру за спеціальностями 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та 05.05.06 «Гірничі машини».

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками відомої в світі наукової школи рудникового транспорту ДГІ, яку свого часу створив один із засновників кафедри академік НАН України М.С. Поляков:IMG_1687.JPG

адаптація засобів транспортування та методів діагностики основного вантажопотоку до сучасних умов виробництва вугільних і рудних шахт;

– дослідження рухомого складу рейкового транспорту шахт та засобів допоміжного транспорту при проведені гірничих виробок зі змінним профілем;

– дослідження навантажувальних машин і самохідного устаткування рудних шахт;

– геомеханічне обґрунтування параметрів технологічних схем видобутку, акумулювання, транспортування та утилізації метану вугільних родовищ

– нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Навчально-лабораторна база кафедри включає:класс кузнецова.jpg

- предметні аудиторії 7/510 ім. проф. О.О.Ренгевича та 7/512;

- клас ПЕОМ, обладнаний 8 сучасними ПЕОМ та іншою інформаційною технікою;

- лабораторну базу, оснащену діючими установками рейкового транспорту, стрічковими і скребковими конвеєрами та іншим обладнанням. 

Силами кафедри та студентів, які навчаються за спеціалізаціями «Транспортні системи і логістика гірничих підприємств» та «Технології акумулювання і транспортування газу» в аудиторії 7/508 оформлено студентський науковий центр імені професора Б.О.Кузнецова.

 фото.jpg2 грудня 2009 року у навчальному корпусі Національного гірничого університету №7 відбулось урочисте відкриття предметної аудиторії 7/510 імені О.О.Ренгевича за участю ректора НГУ, академіка НАНУ Г.Г.Півняка, а також широкого загалу викладачів, колишніх випускників кафедри і студентів університету. 

Іменна аудиторія увіковічить пам’ять про видатну людину, вченого, який тривалий час очолював саме цю кафедру. О.О.Ренгевич пройшов війну, а пізніше став професором і всі свої сили і знання віддавав гірничій справі. З 1963 по 1972 роки. Олександр Олександрович був ректором, однак завжди допомагав рідній кафедрі.

Кафедра ТСТ підтримує постійний контакт з керівниками і фахівцями гірничих підприємств та нафтогазового комплексу України: шахти ім. Засядько, Українського науково-дослідного інституту природного газу, управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз», Пролетарського виробничого управління підземIMG_0332.jpgного зберігання газу та інш. Базовим кафедра вперше в НГУ ініціювала проведення виїзних пробних іспитів  в ЗОШ Магдалинівського, Покровського, Межівського, Солонянського та Юрьївського районів Дніпропетровської області та організовувала олімпіади в Дзержинському, Горлівському, Павлоградському та Селидівському гірничих технікумах.

Для більш ефективної профорієнтаційної роботи кафедрою ТСТ створюється навчально-науково-виробничий комплекс  «Національний гірничий університет – ІГТМ НАН України шахта ім. Засядько» за напрямом  діяльності «видобуток - транспортування – переробка – резервування альтернативних енергоносіїв».

IMG_8409.jpg

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт