Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

   
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри Барташевський Станіслав Євгеновичкандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1995 р. після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю «Економіка та управління в галузях гірничої справи та геологорозвідки». З 2019 р. завідувач кафедри .

Кафедра готує фахівців з розробки родовищ корисних копалин за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр та дає знання з гірництва студентам інших спеціальностей. До навчально-педагогічної діяльності залучено 3-х докторів технічних наук, професорів і 3 кандидатів технічних наук, доцентів, 2 асистентів.

Згідно з сучасними вимогами підприємств гірничодобувної галузі до змісту професійної підготовки фахівців кафедра традиційно проводить цільове навчання студентів за освітньою програмою "Гірництво" вибірковий блок «Гірничотранспортні системи та інженерна логістика ».

Підготовка фахівців вищої кваліфікації на кафедрі виконується через докторантуру, аспірантуру і магістратуру за спеціальностями 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та 05.05.06 «Гірничі машини».

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками відомої в світі наукової школи рудникового транспорту ДГІ, яку свого часу створив один із засновників кафедри академік НАН України М.С. Поляков:IMG_1687.JPG

адаптація засобів транспортування та методів діагностики основного вантажопотоку до сучасних умов виробництва вугільних і рудних шахт;

– дослідження рухомого складу рейкового транспорту шахт та засобів допоміжного транспорту при проведені гірничих виробок зі змінним профілем;

– дослідження навантажувальних машин і самохідного устаткування рудних шахт;

– геомеханічне обґрунтування параметрів технологічних схем видобутку, акумулювання, транспортування та утилізації метану вугільних родовищ

– нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Навчально-лабораторна база кафедри включає:класс кузнецова.jpg

- предметні аудиторії 7/510 ім. проф. О.О.Ренгевича та 7/512;

- клас ПЕОМ, обладнаний 8 сучасними ПЕОМ та іншою інформаційною технікою;

- лабораторну базу, оснащену діючими установками рейкового транспорту, стрічковими і скребковими конвеєрами та іншим обладнанням. 

Силами кафедри та студентів, які навчаються за спеціалізаціями «Транспортні системи і логістика гірничих підприємств» та «Технології акумулювання і транспортування газу» в аудиторії 7/508 оформлено студентський науковий центр імені професора Б.О.Кузнецова.

 фото.jpg2 грудня 2009 року у навчальному корпусі Національного гірничого університету №7 відбулось урочисте відкриття предметної аудиторії 7/510 імені О.О.Ренгевича за участю ректора НГУ, академіка НАНУ Г.Г.Півняка, а також широкого загалу викладачів, колишніх випускників кафедри і студентів університету. 

Іменна аудиторія увіковічить пам’ять про видатну людину, вченого, який тривалий час очолював саме цю кафедру. О.О.Ренгевич пройшов війну, а пізніше став професором і всі свої сили і знання віддавав гірничій справі. З 1963 по 1972 роки. Олександр Олександрович був ректором, однак завжди допомагав рідній кафедрі.

Кафедра ТСТ підтримує постійний контакт з керівниками і фахівцями гірничих підприємств та нафтогазового комплексу України: шахти ім. Засядько, Українського наIMG_0332.jpgуково-дослідного інституту природного газу, управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз», Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу та інш. Базовим кафедра вперше в НГУ ініціювала проведення виїзних пробних іспитів  в ЗОШ Магдалинівського, Покровського, Межівського, Солонянського та Юрьївського районів Дніпропетровської області та організовувала олімпіади в Дзержинському, Горлівському, Павлоградському та Селидівському гірничих технікумах.


IMG_8409.jpg

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт