Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

   
LN.jpg

ШИРІН ЛЕОНІД НИКИФОРОВИЧ

Гірничий інженер, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, завідувач кафедри з 1995 р. - 2019 р.

Закінчив у 1969 році Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин». Докторську дисертацію «Фізико-технічні основи малоопераційної технології розробки тонкожильних крутоспадних родовищ пневмогідравлічними механізованими комплексами» захистив у 1994 році.

Після захисту докторської дисертації опублікував 97 наукових та навчально-методичних праць, з яких у співавторстві 7 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України, довідник гірничого інженера вугільної шахти та 3 монографії. Має наукові звання доцента (з 1988 р.) по кафедрі підземної розробки родовищ корисних копалин, професора (з 2001 р.) по кафедрі рудникового транспорту. Ширін Л.Н. є академіком підйомно-транспортної академії України, членом двох спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д.08.080.03 та Д.08.080.06, відповідно за спеціальностями 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин та 05.05.06 – гірничі машини, членом робочої групи МНК МОН України з напряму «Гірництво».

Наукова діяльність присвячена створенню механізованих очисних комплексів для розробки тонких крутопадаючих пластів і жив. За результатами досліджень захистив кандидатську (1982 р.) і докторську (1994 р.) дисертації.

Публікації:

За результатами виконаних досліджень надрукував понад 140 наукових публікацій, 7 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України, 3 монографії, довідник гірничого інженера вугільної шахти, отримав 14 авторських свідоцтв і патентів України.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 7, кім. 505,

тел.: (0562)47-08-79,

e-mail: YavorskaiaV@nmu.org.ua, dyachkovp@nmu.org.ua

Коптовец.jpg

КОПТОВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Гірничий інженер-електромеханік, доктор технічних наук, професор.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (нині Державного ВНЗ «Національний гірничий університет») в 1973 р. за спеціальністю «Гірнича електромеханіка», в 1976 р. аспірантуру при кафедрі рудникового транспорту. З 1983 р. кандидат технічних наук, дисертацію захистив в Інституті геотехнічної механіки АН УРСР за спеціальністю 05.05.06 «Гірничі машини» на тему «Обґрунтування робочих, експлуатаційних характеристик та удосконалення колодочно-колісного гальма рудникових локомотивів». З 1977 р. працює на кафедрі рудникового транспорту (нині транспортних систем і технологій) інженером, асистентом, доцентом. Навчався в докторантурі денної форми навчання з 2002 р. до 2005 р.

Протягом всіх років проводив виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Приймав участь у роботі наукових конференцій в Україні, Росії, Білорусі, Польщі. Виконав розробки для підвищення надійності та технічного рівня шахтних електровозів АРП7, АРВ7, АРВ10ГЭ, АП8Т, АВ8Т. Має співробітництво з Ясногорським та Дружківським машинобудівними заводами, інститутами ДонВУГІ, МакНДІ, «Автоматгормаш», ЗАТ НПП «Українська електротехнічна компанія», ДТЕК «Павлоградвугілля», являється співавтором галузевого стандарту, є членом галузевої комісії з шахтного транспорту та комісії з заводських і шахтних випробувань нових зразків локомотивного транспорту. Має договір про співробітництво з Інститутом механіки металополімерних систем НАН Білорусі в напрямку досліджень «Моделювання динаміки процесів в вузлах тертя транспортних засобів», сумісних розробок нових технічних рішень на рівні винаходів та інновацій. Впроваджує в навчальний процес наукові досягнення кафедри, є керівником 4 магістерських робіт.

Спрямовує діяльність на формування нових напрямків дослідження:

– моделювання динаміки в вузлах тертя транспортних засобів;

– морфологічний аналіз гальм як трибологічної системи;

– топографія шороховатих поверхностей, методи їх описування та оцінки;

– наукові основи розробки гальм і фрикціонів як мехатроних систем.

Веде учбову діяльність з дисциплін «Основи теорії транспорту», «Транспортні машини і комплекси гірничих підприємств», «Транспорт гірничих підприємств».

Публікації:

Основні наукові положення опубліковані в 63 наукових працях, з них 35 – у спеціалізованих наукових виданнях (8 без співавторів), 6 – авторські свідоцтва та патенти, 22 – матеріали міжнародних конференцій.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 503,

тел.: (0562)46-90-42.

Salov.jpg

САЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Гірничий інженер-механік, начальник навчально-методичного управління, канд. тех. наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Наукова ступінь: канд.техн.наук с 1972 р. Спеціальність 05.06.05 Гірничі машини. Диплом МТН № 08696. Тема дисертації «Дослідження рейкових електромагнітних гальм шахтного рухомого складу». Наукове звання: доцент з 1978 р. по кафедрі рудничного транспорту. Атестат ДЦ № 018532. Посада: професор кафедри транспортних систем і технологій, директор науково-методичного центру НГУ, канд.техн.наук.

Викладає нормативні дисципліни магістерських програм: «Педагогіка вищої школи», «Моделювання діяльності фахівця», «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця». Має сертифікат «Міжнародний викладач з інженерної педагогіки ING PAED IGIP» (2004).

Опублікував понад 200 наукових праць, в т.ч. 9 навчальних книг з грифом Міністерства.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 11, кім. 6,

тел.: (0562)47-23-21, e-mail: SalovV@nmu.org.ua

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт