Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Новини кафедри

05.12.2011

Программа ТЕМПУС "ECOMMIS" відчиняє двері

Проект «Дворівневі програми навчання електронної комерції для розвитку інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі» спрямований на вдосконалення викладання дисциплін у сфері технологій електронної комерції.

 Досягнення цієї мети можливе з урахуванням рекомендацій Льовенського комюніке та відповідно до актуальних станів і розвитку Болонського процесу. В рамках проекту на основі міжнародного співробітництва планується:

 

 з урахуванням вимог роботодавців провести аналіз рівня викладання, розробити, адаптувати до конкретних національних умов і впровадити 9 нових дисциплін навчання в галузі прикладних інформаційних технологій в економіці (бізнес-інформатики, економічної кібернетики);

 

 впровадити кредитно-модульну систему накопичення залікових одиниць трудомісткості (ECTS)

 

 провести підвищення кваліфікації молодих викладачів цільових університетів у вигляді тренінгів з нових дисциплін на базі європейських ВНЗ - учасників проекту

 

 створити в цільових університетах-учасниках нові навчальні комп`ютерні класи з застосуванням ліцензійного ПЗ для впровадження методики професійно-орієнтованого навчання в галузі прикладних інформаційних технологій в економіці;

 

 на базі створення міжнародної мережі навчальних комп`ютерних класів впровадити в процес навчання ділові ігри за участю студентів різних країн;

 

 створити в університетах-учасниках проекту з країн-партнерів ЄС професійно-орієнтовані бюро (Electronic Business Office) як інструмент взаємодії вузів з ринком праці і ринком освітніх послуг, об`єднати їх в мережу і вивести на самоокупність;

 

 посилити роль системи освіти в економічному розвитку і запропонувати навчання, спрямоване на задоволення потреб інформаційного суспільства, для цього, відповідно до місцевих умов, розробити навчальні курси в галузі прикладних інформаційних технологій в економіці для різних соціальних груп.

  Основними напрямами діяльності програми ТЕМПУС "ECOMMIS" є:

 

1.            В області навчальної та виховної діяльності – підготовка студентів економічного факультету за економічно-математичними методами планування та управління інформаційними системами та технологіями.

2.            В сфері науково-дослідницької діяльності – розвиток наукових досліджень з системного аналізу і економіко-математичному моделюванні нових інформаційних технологій в управлінні виробничо-економічними системами.

3.            В області розвитку міжнародних зв’язків –  узагальнення і впровадження зарубіжного досвіду в учбовий процес і наукові досліди.

 Підготовка студентів з напряму «Економічна кібернетика» включає три спеціалізації:

1.            «Управління в економіці»

2.            «Управління в фінансах і банківській справі»

3.            «Управління в комерційній діяльності»

Загальна кількість професорсько-викладацького складу: 3 професори, 6 доцентів , 1 старший викладач і 8 асистентів. Викладачі з науковими ступенями, які мають великий досвід в педагогічній і науковій роботі, практичній роботі на виробництві.

 Серед Дніпропетровських вищих навчальних закладів на сьогодні лише Національний гірничий університет представлений на консорціумі проекту

ТЕМПУС "ECOMMIS". Цільовою кафедрою проекту ТЕМПУС "ECOMMIS" в НГУ є  кафедра Економічної кібернетики і інформаційних технологій. ЕКІТ була заснована у 1996 році з метою покращення підготовки спеціалістів в області комп’ютерної техніки, нових інформаційних технологій і економіко-математичних методів досліджень економічних систем.

 У стартовій конференції ТЕМПУС “ECOMMIS” взяло участь багато провідних вчених, професорів з Німеччини, Росії, Ізраїлю та України:

 •Арнольд Штеренхарзд, директор ECM-Office (Німеччина)

• Нарімантас Казімєраса Паліуліс, професор Вільнюського технічного університету ім. Гедеомінаса (Литва)

• Адріанус Вермеулен, доцент університету Фонтіс (Айндхофен, Нідерланди)

• Анат Рафаелі, професор Ізраїльського технологічного університету

• Юсим Дана, професор Ізраїльського технологічного університету

• Рафаель Шейзар, завідувач кафедрою Університету м. Хайфа (Ізраїль)

• Олена Ейнгорн, дослідник Берлінського технічного університету (Німеччина)

• Олексій Юрасов, професор, завідувач кафедрою Поволзького державного університету телекомунікацій та інформатики (Самара, Росія)

• Валерій Канів, професор, завідувач кафедрою Сибірського державного університету телекомунікацій та інформатики (Новосибірськ, Росія),

• Володимир Дикий, професор Московського державного університету економіки, статистики і інформатики (Москва, Росія)

• Подсолонко Олена, професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Сімферополь, Україна)

• Буралай Михайло, професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Сімферополь, Україна)

• Шубартовскій Георгій, проректор Одеського державного економічного університету (Одеса, Україна)

• Меджібовская Наталія, професор, Одеського державного економічного університету (Одеса, Україна)

• Валерій Канів, професор, завідувач кафедрою Сибірського державного університету телекомунікацій та інформатики (Новосибірськ, Росія)

• Іріс Вільнаї-Яветс, доцент кафедри маркетингу Університету «Академічний центр Руппін» (Руппін, Ізраїль)

• Посолонко Володимир, декан Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Сімферополь, Україна)

• Дмитро Островерхов, дослідник Берлінського технічного університету (Німеччина)

• Олена Мазай, менеджер LLP Вільнюського технічного університету ім. Гедеомінаса (Литва)

• Людмила Шчезні, менеджер ECM-Office (Німеччина)

• Беньямін Борнфелд, викладач Університету «Академічний центр Руппін» (Руппін, Ізраїль)

• Манжула Світлана, лектор, Одеського державного економічного університету (Одеса, Україна)

 Серед них Олександр Шаров, професор, директор Інституту економіки Національного гірничого університету, Кочура Євгеній, професор, завідувач кафедрою ЕКТІ Національного гірничого університету, Нецветаев Володимир, професор, Національного гірничого університету.


До списку


На головну
© 2006-2020 Інформація про сайт