Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Новини кафедри

11.05.2012

Як готують майбутніх фахівців на кафедрі обліку і аудиту НГУ

Наразі, у час суцільної «трансформації», «інтеграції», «реформування», фахівцям у галузі обліку і контролю ніколи сумувати. Вони, на відміну від інших фахівців економічних спеціальностей, не мають права у своїй роботі на помилку. Бо така помилка дорого може коштувати підприємству та й самому бухгалтеру.


Одною із складових якісної професійної підготовки майбутніх фахівців обліково-економічного профілю у нашому університеті є науково-дослідна робота студентів. Упродовж усього терміну навчання старанні студенти напряму та спеціальності «Облік і аудит» намагаються теоретичні знання, навички та уміння, отримані на аудиторних заняттях, закріпити та розвинути під час виробничої практики та виконання дослідницьких завдань.

Дослідницькі завдання ґрунтуються, частіше за все, на поглибленому вивченні чинного законодавства й розробки пропозицій щодо його вдосконалення та на обліково-правовому обґрунтуванні вирішення цікавих, нестандартних виробничих ситуацій, виявлених студентами під час виробничої практики, або тих, що виникають у їх особистому житті.

Науково-дослідна робота допомагає студенту вільно володіти чинною нормативно-правовою базою для обґрунтування своїх професіональних дій. Студенти набувають впевненості, уміння спокійно й аргументовано захистити не тільки права свого майбутнього роботодавця але й свої власні права.

Результати своїх цьогорічних наукових досліджень студенти кафедри обліку і аудиту представили на засіданні секції «Актуальні проблеми обліку, контролю та оподаткування» 67 студентської науково-практичної конференції, яка пройшла у нашому університеті у рамках «Тижня студентської науки». Студентами кафедри підготовлено 45 доповідей. Найбільш цікавими відмічено доповіді А. Бабаніної, М. Полегонько, А. Сидаш, А. Тяско (гр. ЕО-07м), С. Карпенко, С. Петренко (гр. ЕО-07с), А. Полях (гр. ЕО-08-1), Ю. Домаєвої, Н. Кардаєвої, А. Матурич, А. Молдавану, А. Мойсенченко, Ю. Столяр, А. Черевко (гр. ЕО-09-1), Г. Сидорової, Ю. Бабич, Т. Дігтяр (гр. ОАфеС-10-1).

Окрім цього, студенти, разом з викладачами-науковими керівниками, оприлюднюють результати своїх досліджень на міжнародних науково-практичних конференціях, які проводяться як в Україні так і за її межами – у Польщі, Болгарії, Чехії, та публікують наукові статті у фахових виданнях з економічних наук, у тому числі й у такому поважному науково-практичному журналі як «Бухгалтерський облік і аудит».

Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що потребує таланту і терпіння. Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв'язках і гармонії (І. Штемлер). Саме ці якості прагнуть розкрити й розвинути у своїх студентів викладачі кафедри обліку і аудиту, залучаючи їх до науково-дослідної роботи.

Наталія Гресь


До списку


На головну
© 2006-2020 Інформація про сайт