Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Федоренко.jpg ФЕДОРЕНКО ЕДУАРД АРКАДІЙОВИЧ, народився 22 травня 1946 Тбілісі (Грузія).

У 1960 р. закінчив 7 класів і вступив до Тбіліського машинобудівного технікума на вечірнє відділення, який закінчив у 1965 р

З 1960 р. по 1965 р. працював слюсарем в організації п / с 51.

З 1965 р. по 1968 р. служив у Радянській армії. У 1968 - 1969 рр.. працював нормувальником і майстром на Тбіліському авіаційному заводі. У 1969 поступив і в 1974 р закінчив з відзнакою Дніпропетровський гірничий інститут. З 1974 по 1991 рр. працював в ДГІ в науково-дослідному інженерному секторі, молодшим науковим співробітником галузевої науково-дослідної лабораторії механізованих кріплень і комплексів.

З 1976 по 1979 рр. навчався в очній аспірантурі ДГІ. У 1986 р. захистив в ДГІ кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування параметрів пневматичних багать і технології їх застосування в якості кріплення огородження при розробці крутих пластів». Науковий керівник - професор Некрасовский Я.Е.

З 1986 р. обраний за конкурсом і працював завідувачем галузевою лабораторією. У 1987 р. отримав вчене звання «Старший науковий співробітник» за фахом «Підземна розробка родовищ корисних копалин».

У 1991 р. звільнений по переводу в НПП «Блок» за погодженням між керівниками організацій. З 1992 р. директор Дніпропетровської філії НВП «Блок». З 1993 р. ЗПМ. директора Українсько-росссійского підприємства «Інтел».

З 1999 по 2005 рр. - Директор ДП «Професіонал» і директор ТОВ «Торгцентр.

У 2005 р. прийнятий в НВО «Енергоресурс» заступником директора з проектування і розвитку міських газотранспортних систем.

З 2006 р. працює в НГУ доцентом за сумісництвом, а з 2008 р. старшим науковим співробітником кафедри транспортних систем і технологій відповідальним виконавцем по науковій темі.

Читає лекції і веде практичні та лабораторні заняття з чотирьох дисциплін: «Геотехнології гірничого виробництва», «Газопромислові транспортні комплекси», «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції» та «Режими експлуатацій систем газопостачання».

Керує студентськими дипломними проектами і роботами науково-дослідного характеру, бере участь в конференціях, форумах, конгресах. Їм опубліковано 24 наукових роботи, має три авторські свідоцтва на винахід, в співавторстві підготовлений до друку підручник «Процеси підземного зберігання газу».

Є куратор студентської навчальної групи, бере активну участь в роботі профорієнтації по набору абітурієнтів в НГУ серед випускників середніх шкіл та технікумів.

Нагороджений медаллю «Ветеран праці».

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт