Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Патенти

1. Патент №90312 на корисну модель Україна, МПК Е01В 35/00. Пристрій для вилучення площі поперечного перерізу гірничих виробок / Денищенко О.В., Новосельцев В.В., Адамчук А.А.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – №u201312840; заяв. 04.11.2013; опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 4 с.

2. Патент №102070 на корисну модель Україна, МПК Е21F 13/00. Спосіб транспортування гірничої маси та допоміжних матеріалів під час проведення виробок / Денищенко О.В., Посунько Л.М., Ширін А.Л., Кєчін М.О.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – №u201504331; заяв. 05.05.2015; опубл. 12.10.2015; Бюл. №19. – 4 с.

3. Патент № 108429 на винахід, Україна, МПК Е21F 13/04, В61В 7/02, В61В 9/00, В65G 67/04, В61J 3/04. Транспортна установка для відкритих гірничих робіт / Ширін Л.Н., Денищенко А.В., Юрченко О.О., Адамчук А.А.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – № а 2013 11789; заяв. 07.10.2013; опубл. 27.04.2015; Бюл. №8. – 3 с.

4. Патент України на винахід № 109327, МПК В60Т 3/00, В60Т 8/24, В62D 13/00. Заявка № а201314650, дата подання 16.12.2013; опубл. 10.08.2015; Бюл. №15 Спосіб переміщення бурового станка у кар’єрі та пристрій для його реалізації / Коптовець О.М., Вигодін М.О., Пуга А.А., Денищенко О.В., Зіль В.В.

5. Патент на винахід № 117840. Заявка a 2016 04521. Дата подання 22.04.2016. Виданий 10.10.2018, бюл. № 19 Спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра / Коптовець О.М., Л.Н. Ширін, В.О. Расцвєтаєв

6. Патент України на корисну модель № 113214. Заявка u 201604894, дата подання 04.05.2016. Виданий 25.01.2017, бюл. №2 Спосіб підвищення зчеплення колеса з рейкою / Коптовець О.М., Л.Н. Ширін, В.О. Расцвєтаєв

7. Патент на корисну модель № 118694. Заявка u 2017 00919, дата подання 01.02.2017. Виданий 28.08.2017, бюл. № 16 Канатоведучий шків / Коптовець О.М., Л.Н. Ширін, В.О. Расцвєтаєв, Л.М, Посунько, А.Л. Ширін, Є.А. Коровяка, О.О. Дмитрук, К.Є. Дудля, А.О. Савченко, В.С. Шаріна

8. Патент України на винахід № 115802, МПК В03С 1/06, В03С 1/12, В03С 1/18.Пристрій для транспортування та відокремлення феромагнітних матеріалів / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Васильчикова О.Є., Дмитрук О.О. – №а201702536; заявлено 12.10.2015; опубл. 26.12.2017; Бюл. №24.

9. Патент України на винахід №119886. МПК F16L 55/168, E21F 7/00, B05D 1/00. Спосіб герметизації дегазаційних шахтних трубопроводів / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Васько Д.О., Посунько Л.М. – №а201705693 заявлено 08.06.2017; опубл. 27.08.2019; Бюл. №16.

10. Патент України на корисну модель №122740, МПК Е21F 7/00,G01M 3/00, B05D 1/00, F17D 5/02. Спосіб герметизації дегазаційних шахтних трубопроводів / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Васько Д.О., Посунько Л.М. – № u201707555; заявлено 17.07.2017; опубл. 25.01.2018.

11. Патент України на корисну модель №124699. МПК F17C 5/06. Система газозабезпечення / Денищенко О.В., Барташевський С.Є. – № u 201708511; заявлено 19.08.2017; опубл. 25.04.2018; Бюл. №8.

12. Патент на корисну модель № 128133, Україна. (2018). Гравітаційний транспорт / Коптовець О.М., В.О. Расцвєтаєв, Хаддад Джаміль Самі (JO), Л.Н. Ширін, Є.А. Коровяка, І.О. Царенок

13. Патент України на корисну модель №134018, МПК В61В 7/00, В61С 15/00, Е21F 13/00. Транспортна система / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Коровяка Є.А., Коробка В.Д., Расцвєтаєв В.О., Ширін А.Л., Амелін М.О., Саїк П.Б. – № u 201812138; заявлено 07.12.08.2018; опубл. 25.04.2019; Бюл. №8.

14. Патент України на корисну модель №131999. МПК Е21F 7/00, B05D 1/00. Спосіб визначення місця розгерметизації шахтних дегазаційних трубопроводів / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Ширін Л.Н., Павличенко А.В., Коровяка Є.А., Шарафан М.І. – № u 201808489; заявлено 06.08.2018; опубл. 11.02.2019; Бюл. №3.

15. Патент України на винахід №120105. МПК F17C 5/06. Система газозабезпечення / Денищенко О.В., Барташевський С.Є. – № а 201706994; заявлено 03.07.2017; опубл. 10.04.2018; Бюл. №7.

16. Патент України на винахід №120101 МПК Е21F 13/02. Комплекс для очищення рейкової колії / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Єгорченко Р.Р., Барташевська Ю.М. – № а 201702339; заявлено 13.03.2017; опубл.10.10.2019, Бюл.№19

17. Патент України на корисну модель №135167 МПК В66В. Запобіжна система для уловлювання шахтних вагонеток / Денищенко О.В., Дунаєнко І.П., Расцвєтаєв В.О., Барташевський С.Є. – № u 201811867; заявлено 30.11.2018; опубл. 25.06.2019; Бюл. № 12.

18. Патент України на винахід №119469 МПК Е21F 13/00.Шахтний локомотив / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Мінич Д.В., Барташевська Ю.М. – № а 201702075; заявлено 06.03.2017; опубл. 25.06.2019; Бюл. № 12.

19. Патент України на корисну модель №131525 МПК Е21С 41/26 Система кар΄єрного транспорту / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Собко Б.Ю. – № u 201805283; заявлено 14.05.2018; опубл. 25.01.2019; Бюл. № 2.

20. Патент України на корисну модель №138084 МПК Е21В Ущільнення пакерне колонної головки / Римчук Д.В., Цибулько С.В., Барташевський С.Є., Кущ А.І. – № u 201902906; заявлено 25.03.2019; опубл. 25.11.2019; Бюл. № 22.

На головну

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт