Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Перелік наукових праць


1. S. Bartashevskii, O. Koptovets, O. Novitskii & D. Afonin Perspective ways of mine locomotives autonomy increase. Збірник наукових праць. Progressive Tecnologies of coal, Coaled Methane, and Ores Mining – Bondarenko, Kovalevs'ka & Ganushevych (eds)– Leiden: CRC Press/Balcema, 521p.2. 2014.

2. Ширин Л.Н. Підвищення ефективності роботи систем видобутку та транспортування газу в умовах пролетарського ПСГ / Л.Н. Ширин, А.Д. Литвин // Розробка родовищ 2014: щорічний науково-технічний збірник / редкол.: В.І. Бондаренко та інш. – Д.: ТОВ «Лізунов Прес», 2014 – С. 255 – 259.

3. Коптовець О.М. Дослідження характеристик тертя і фрикційних контактних коливань гальма. / Вісник Житомирського державного технічного університету: технічні науки. – Житомир, 2014. – № 4 (71). – С. 35 – 43. (фахове видання)

4. Коptovets О.N. Development of computational algoritms to simulate frictional contact oscillating processes / Зб. наук. пр. НГУ. – Д., 2014. – № 45. – С. 82 – 89. (фахове видання)

5. Денищенко О.В., Козіна І.В., Юрченко О.О. Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу // Геотехнічна механіки. Міжвідомчий збірник наукових праць . – 2015. – Вип. № 120. – с. 225 – 235.

6. Коптовець О.М. Транспортні системи гірничих підприємств. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Вимірювання фізичних величин, планування та обробка результатів експерименту» студентами напряму підготовки 6.050301 Гірництво / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 21 с. – Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua/ua/Metod_Koptovets.pdf

7. Коптовець О.М. Основи теорії транспорту. Навчальний посібник та методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 39 с. – Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua/ua/Posob_Koptovets.pdf

8. Нові технології укладання та контролю стану шахтних рейкових колій / О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, А.В. Скляров, Т.А. Бедило // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017. – № 50. – с. 170 – 178.

9. Обґрунтування структури шахтного комплексу для очистки рейкової колії / О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, В.О. Расцвєтаєв, Р.Р. Єгорченко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017. – №51. – С. 105 – 109.

10. Ширін, Л.Н., Расцвєтаєв, В.О., Астахов, В.С., Коровяка, Є.А., Дмитрук, О.О., Манукян, Е.С., Дудля, К.Є., Ганушевич, К.А., Черняєв, О.В., Гриценко, Л.С. (2017). Спосіб дегазації вуглепородного масиву. Патент на корисну модель № 122194, Україна.

11. Svietkina, O., Bartashevskyi, S., Nikolsky, V., Bas, K., Chlens, P., Zaharchuk, V. (2018). Obtaining Proton-Exchange Membranes of Fuel Cells from Natural Filling Agents to be Used for Vehicles. Solid State Phenomena, (277), 241-250.

12. Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Коровяка Є.А. Автоматизована система газозабезпечення з низькодебетних свердловин // Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE-2018» - 24 – 27 квітня 2018 р. – м. Івано-Франківськ. – с. 280 – 283.

13. Поширення області ефективного застосування підвісних монорейкових доріг в умовах відпрацювання похилих вугільних пластів / Л.Н. Ширін, Є.А. Коровяка, Л.М. Посунько, В.О. Расцвєтаєв, B.C. Шаріна // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – №55. – С. 255 – 266.

14. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу: навч. посіб./ Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 205с.

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт