Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Презентація досягнень


За результатами досліджень кафедри за період 2007…2012 рр.:

Розроблено й впроваджено:

- на Новогорлівському машинобудівному заводі – «Методика обгрунтування параметрів і схем організації вантажно-транспортних робіт при проведенні гірничих виробок буропідривним способом із застосуванням вантажних машин типу МПК» (спільно з ДонНДІ);

- в інституті "Кривбаспроект" - "Початкові вимоги на створення малогабаритної вантажно-доставочної машини для розробки тонких крутоспаданих жил" (спільно з ІГТМ НАН України ім. М.С. Полякова); у ВАТ «Павлоградвугілля» - «Раціональні технологічні схеми застосування канатних надгрунтових доріг і методика їх експлуатаційних розрахунків»;

- на шахтах вугільної галузі України - Галузевий нормативний документ «СОУ 10.00185790.007:2006 Транспорт шахтний локомотивний. Перевезення людей і вантажів у виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050. Загальні технічні вимоги» (спільно з ДонВугІ і ВАТ «Павлоградвугілля»);

- в інституті «Дніпродіпрошахт» - «Програма і методика шахтних досліджень взаємодії монорейкових підвісних доріг з кріпленням підготовчих виробок при транспортуванні великотоннажних вантажів в умовах шахт Західного Донбасу».

Презентовано результати досліджень на міжнародних наукових форумах, семінарах, конференціях:

Школа підземної розробки. Міжнародна науково-практична конференція. Дніпропетровськ-Ялта;

Метан вугільних родовищ України 5-та т 6-та Міжнародна науково-практична конференція. Дніпропетровськ;

Школа підземної експлуатації. Краків (Польща);

Всекитайська конференція по техніці буріння і технології розвідки родовищ корисних копалин. м. Наннінь (Китай);

ХІ інтернаціональна конференція по дегазації вугільних пластів. м. Сіань (Китай);

36-ий Міжнародний симпозіум з інженерної педагогіки IGIP. Угорщина, Мішкольц;

37-ий Міжнародний симпозіум з інженерної педагогіки IGIP «Компетенції інженера – традиції та інновації». Москва;

VІІІ Міжнародна конференція «Вища технічна освіта: Проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу». НТУ КПІ;

Міжнародний науково-практичний семінар «Впровадження ECTS в українських університетах». Київ, КНЕУ;

10-я Международная научно-методическая конференция «Высшая школа: проблемы и перспективы», Минск.

Видано навчальну літературу з грифом МОНмолодьспорту України:

- Транспорт на гірничих підприємствах; 

- Експлуатаційні розрахунки транспортних комплексів кар’єрів;

- Розрахунок шахтного локомотивного транспорту;

- Збірник задач з дисципліни «Основи теорії транспорту;

- Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт; 

- Транспортно-складська логістика гірничих підприємств; 

- Основи теорії транспорту;

- Процеси підземного зберігання газу;

- Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу.

- Справочник горного инженера угольной шахты с крутым (крутонаклонным залеганием пластов).

Видано монографії:

- Шахтні канатні дороги;

- Проектування вугільних шахт, що розробляють круті та крутопохилі пласти;

- Адаптация шахтных скребковых конвейеров к условиям производства;

- Алгоритмы расчетов скребковых конвейеров;

- Обоснование направлений совершенствования технологии разработки тонкожильных золоторудных месторождений Украины.

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт